DAVET


Değerli Meslektaşlarım,

“Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği olarak; bu yılki bilimsel toplantımızı dünyadaki Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde e-sempozyum olarak düzenleyeceğiz.

Her ne kadar yüz yüze toplantıları arıyor olsak da, elektronik ortamda yapılacak ve iyi organize edilmiş bir toplantının birbirimizi görebileceğimiz, yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olacağımız bilimsel bir ortamı devam ettireceği için çok mutluyuz.

Birçok alanı kapsayan Nöromodülasyon uygulamaları günümüz tıbbi uygulamalarının en modern alanlarındandır. Bu zengin uygulama alanı dolayısıyla farklı tıbbi disiplinleri de bir araya getirmektedir. Beyin cerrahisi, nöroloji, algoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikiyatri, üroloji, kadın doğum, kardiyoloji bu alanlardan bazılarıdır. Tedavi alanları arttıkça bu uygulamalara ilişkin eğitim sorunları da artmaktadır. Eğitim sadece tekniğin öğrenilmesi ile sınırlı kalmamalıdır. Hekimin ve sağlık görevlilerinin eğitimi, hasta seçimi, hastanın ve yakınlarının bilgilendirilmesi, eğitimi, uygulamanın değerlendirilmesi, uygulamayı takiben hasta takibi gibi çok önemli konuları kapsar. Bu eğitim alanlarındaki eksikler uygulamaların yetersiz kalmasına yol açar.

Bütün bu eğitim konuları farklı tıp alanlarının iş birliği ile sürdürülecek çalışmalardır. Ülkemizde giderek yaygınlaşan nöromodülasyon uygulamaları bu alanda hekim, sağlık ekibi ve hastaların eğitim gereksinimlerini de artırmaktadır. Bu konuyu görevi kabul eden Derneğimiz nöromodülasyon uygulamalarında kabul görmüş uluslararası standartların yerleşmesini önemsemektedir. Bu alanda uzman deneyimli hekimler sağlık çalışanları ve merkezlerin oluşmasında etkin rol oynamak hedefimizdir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nöromodülasyon tedavi uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sorunu vardır. Bu toplantımızın temel amacı bu alanda deneyimleri olan meslektaşlarımızın, ilgili meslektaşlarımızla deneyim paylaşımını ve tanışmasını sağlamaktır. Toplantıda yeni uygulamalar ile ilgili temel bilgiler, yeni yaklaşımlar tartışılacak ve olgu sunumları ile zenginleştirilecektir.

Katılımınız ve destekleriniz Derneğimizin hedeflerinde yol gösterici olacaktır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Selçuk Peker
Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

KURULLAR


 • Yönetim Kurulu

 • Başkan
  Prof. Dr. Selçuk Peker
 • Başkan Yardımcısı
  Prof. Dr. Gül Köknel Talu
 • Genel Sekreter
  Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak
 • Veznedar
  Prof. Dr. N. Süleyman Özyalçın
 • Yönetim Kurulu Üyesi
  Prof. Dr. Tanju Uçar
KAYIT


Yukarıda bulunan “Excell Dosya”sında belirtilen alanların eksiksiz doldurularak, [email protected] ve [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu işlemi takiben kayıt tutarı tarafınıza iletilecek olup; ücret yatırımının ardından konfirmasyon yazısı gönderilecektir.

E-Sempozyum portalı 24 Haziran 2021 tarihinde yayına açılacaktır.

Konfirmasyon mektubunda yer alan link veya web sayfası üzerinden “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”nizi yazarak e-sempozyum portalına giriş sağlayabilirsiniz.

Kullanıcı adı ve şifre kayıt olan kişiye özel olup; aynı anda ikinci bir kişinin sisteme giriş yapmasına izin vermemektedir. Bu sebepten kullanıcı adı ve şifrenin paylaşılmaması katılımcı için sağlıklı olacaktır.

E-sempozyum portalına giriş bilgileriniz excel dosyasında belirtecek olduğunuz e-posta adresine iletileceği ve katılım sertifikasında ad-soyad sisteme kayıt olunan şekilde yer alacağından ötürü; “Excell Dosya”sındaki * işareti ile belirtilen zorunlu alanların eksiksiz ve imla hatası olmadan doldurulduğundan emin olunuz.

KAYIT BİLGİLERİ VE ÜCRETLERİ
E-SEMPOZYUM KAYIT ÜCRETLERİ 01 Haziran 2021 ve Öncesi 02 Haziran 2021 ve Sonrası
UZMAN 400-TL 450-TL
ASİSTAN ve TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ 50-TL 50-TL
FİRMA YETKİLİSİ 200-TL 250-TL
 • Sempozyum süresince tüm bilimsel oturumlara katılım (paneller, konferanslar, uydu sempozyumları) dijital program kitabı ve sertifikası, sanal stant alanlarına giris imkanı dahildir.
 • Belirtilen sempozyum kayıt ücretlerinin Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği hesabına yatırılması gerekmektedir. Ödemeye ait dekont makbuz niteliğindedir.
 • Asistan ve Tıp Fakültesi Ögrencisi olarak kayıt yaptıracak katılımcıların belge ibraz etmesi gerekmektedir. Belge ibraz edilmeyen kayıtlar geçerli sayılmayacaktır.
İPTAL KOŞULLARI
Tüm banka transfer giderleri, banka tahsilat ücretleri ve mali giderler katılımcıya ait olmak üzere iptal halinde iadeler asagıdaki tarih ve idari kesintilere göre yapılacaktır.
 • 01 Haziran 2021 ve öncesi banka ücretleri ve mali giderler hariç tam iade
 • 02 Haziran 18 Haziran 2021 banka ücretleri ve mali giderler hariç tam iade ilgili ücretin %50’si
 • 19 Haziran 2021 ve sonrası sonrası iade yapılmamaktadır.
 • 23 Haziran 2021 ve sonrası isim değişikliği kabul edilmemektedir.

KAYIT ÜCRETLERİNİN HAVALESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BANKA BİLGİLERİ

Hesap Adı : Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği
Banka : Türkiye İs Bankası
Şube Adı : İstanbul Tıp Fakültesi Şubesi
Hesap No (TL) : 1040 -1512918
IBAN No (TL) : TR79 0006 4000 0011 0401 5129 18
ÖNEMLİ BİLGİLER


ÖNEMLİ TARİHLER

10 Haziran 2021 / Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih

01 Haziran 2021 / Ekonomik Kayıt Ücreti İçin Son Tarih

18 Haziran 2021 / Kayıt İptali İçin Son Tarih

22 Haziran 2021 / İsim Değişikliği için Son Tarih

24 Haziran 2021 / E-Sempozyum Platformunun Yayına Açılması

KAYIT

E-Sempozyum platformu 24 Haziran 2021 tarihinde yayına açılacaktır.

Konfirmasyon mektubunda yer alan link veya web sayfası üzerinden “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”nizi yazarak giriş kontrolü sağlayabilirsiniz.

Kullanıcı adı ve şifre kayıt olan kişiye özel olup; aynı anda ikinci bir kişinin sisteme giriş yapmasına izin vermemektedir. Bu sebepten kullanıcı adı ve şifrenin paylaşılmaması katılımcı için sağlıklı olacaktır.

E-sempozyum platformuna giriş bilgileriniz excel dosyasında belirtecek olduğunuz e-posta adresine iletileceği ve katılım sertifikasında ad-soyad sisteme kayıt olunan şekilde yer alacağından ötürü; “Excell Dosya”sındaki * işareti ile belirtilen zorunlu alanların eksiksiz ve imla hatası olmadan doldurulduğundan emin olunuz.

STANT ALANI

Stant alanı görüntülü görüşmeleri ile ilgili olarak; cihazınızda “Zoom Program” ının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü olmaması halinde https://zoom.us/ adresinden zoom programını indirebilirsiniz.

SERTİFİKA

Katılım sertifikasında ad-soyad sisteme kayıt olunan şekilde yer alacağından ötürü; “Excel Dosya”sındaki * işareti ile belirtilen zorunlu alanların eksiksiz ve imla hatası olmadan doldurulduğundan emin olunuz.

BİLDİRİ SUNULARI

Bildiriler sözlü olarak sunulacaktır. E- poster olarak sunulmayacaktır. Sözlü sunu olarak kabul edilen bildiriler, bilimsel programda belirtilen tarih, saat ve salonda, oturum başkanları nezaretinde sunulacak ve tartışılacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ


EcomAgent
Bildiri Son Gönderim Tarihi: 10 Haziran 2021

Bildiri Özeti Genel Kuralları
Türk Dili Yazım Kuralları’ na uyulması zorunludur. Özetler E- sempozyum web sayfasındaki (www.naedsempozyumu.com) çevrimiçi bildiri özeti gönderi sistemi ile gönderilecektir. Her özet sadece bir kez gönderilebilir. Bildirilerde tüm yazarların ad, soyad ve adres detayları açık olarak yer almak zorundadır. Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, sonuçlar ve tartışma olarak düzenlenmelidir. Kısaltmalar ilk yer alışta açıklamalı olarak yer almalıdır. Kaynaklar genel olarak yer almazlar ancak zorunlu koşullarda birkaç adet yer alabilir. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır. Özetin tamamı, başlık ve yazar adı hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bildirilerin Gönderilmesi
Bildiri özetleri online sistem kullanılarak gönderilecektir. Gönderim esnasında teknik destek ve sorularınız için "LookUs Bilişim" ile (216) 372 66 44 numaralı telefondan ya da [email protected] e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz. Online bildiri modülü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz. Internet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız. Bildirilerinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden izleyebilirsiniz.

Bildiri Son Gönderme Tarihi
10 Haziran 2021

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, bildiri değerlendirme kurulu tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin E-sempozyum'a ücretli kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Bu konuda “Bilimsel Kurul” tam yetkilidir.

Özetlerin Yayını
E-Sempozyum için kabul edilen bildiriler Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği Ulusal E-Sempozyumu Dijital Program ve Bildiri Özet kitabında yayınlanacaktır. E-Sempozyuma bildiri göndermekle yayın için onay verilmiş olunmaktadır.

Bildiri Sunuları
Bildiriler sözlü olarak sunulacaktır. E- poster olarak sunulmayacaktır. Sözlü sunu olarak kabul edilen bildiriler, bilimsel programda belirtilen tarih, saat ve salonda, oturum başkanları nezaretinde sunulacak ve tartışılacaktır.

BİLİMSEL PROGRAM


13.50-14.00 Açılış
14.00-15.00 Oturum 1
Parkinson hastalığında nöromodülasyon
Oturum Başkanı : Ersoy Kocabıçak
14.00-14.15 Güncel medikal tedavi uygulamaları Sibel Ertan
14.15-14.30 DBS etki ve yan etki mekanizmaları Ersoy Kocabıçak
14.30-14.45 PH cerrahi için uygun hasta seçimi ve sonuçlar Dilek İnce Günal
14.45-15.00 PH’da cerrahi uygulama Ali Savaş
15.00 - 15.45 Oturum 2
Distoni ve tremorda nöromodülasyon
Oturum Başkanı : Feriha Özer
15.00-15.15 Distonide cerrahi uygunluk ve sonuçlar Bülent Elibol
15.15-15.30 Tremorda cerrahi uygunluk ve sonuçlar Okan Doğu
15.30-15.45 Distoni ve Tremor’da cerrahi uygulama Tanju Uçar
15.45 – 16.45 Oturum 3
Epilepside nöromodülasyon
Oturum Başkanı : Bekir Tuğcu
15.45-16.00 Hasta seçimi ve cerrahi hazırlık Çiğdem Özkara
16.00-16.15 SEEG uygulaması Göktuğ Akyoldaş
16.15-16.30 VNS Sait Öztürk
16.30-16.45 DBS Cihan İşler
16.45-17.25 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Nuri Süleyman Özyalçın

Nöromodülasyonda yeni teknolojiler
Brain Sense teknolojisiyle çalışan IPG -Percept PC
Yönlendirilebilir lead - Sensight
Ersoy Kocabıçak
Spinal kord stimülasyonunda endikasyonlara bakış ve güncel yaklaşımlar Nuri Süleyman Özyalçın
17.25-18.25 Oturum 5
Psikiyatrik bozukluklarda ve yeni endikasyonlarda nöromodülasyon
Oturum Başkanı: Selçuk Peker
17.25-17.40 TMS endikasyonları ve uygulamaları Aslı Demirtaş Tatlıdede
17.40-17.55 OKB’de DBS Selçuk Peker
17.55-18.10 Tourette sendromunda DBS İlkay Işıkay
18.10-18.25 Yeni endikasyonlar Bekir Tuğcu

14.00-15.00 Oturum 6
Spastisite, inkontinans ve işitme bozukluklarında nöromodülasyon
Oturum Başkanı: Ahmet Bekar
14.00-14.15 Beyin sapı implantasyonu Levent Sennaroğlu
14.15-14.30 Spastisitede baklofen pompası uygulaması Batu Hergünsel
14.30-14.45 Üriner inkontinansta SNS Rahmi Onur
14.45-15.00 Fekal inkontinansta SNS Tayfun Bişgin
15.00-15.40

Uydu Sempozyumu
Nöromodülasyon yeni teknoloji yaklaşımları
Oturum Başkanı: Selçuk Peker

15.00-15.20 Derin beyin stimülasyonu platformu
“Yönlendirilebilir Lead ve şarj edilebilir IPG teknolojileri” nöroloji ve beyin cerrahisi yaklaşımları
Ali Zırh, Okan Doğu
15.20-15.40 Ağrı Konsept Platformu
“Ağrı kontrolünde çoklu dalga ve şarj edilebilir IPG teknolojileri” algoloji ve beyin cerrahisi yaklaşımları
İbrahim Aşık, Atilla Yılmaz
15.40-16.25 Oturum 8
Ağrıda nöromodülasyon
Oturum Başkanı: Gül Köknel Talu
15.40-15.55 SCS endikasyonları Sema Tuncer Uzun
15.55-16.10 Perkütan yolla SCS Taylan Akkaya
16.10-16.25 Laminektomi ile SCS Atilla Yılmaz
16.25-17.05 Uydu Sempozyumu
İlaca dirençli epilepsilerde VNS (Vagus Nerve Stimulation) tedavisi
Oturum Başkanı: Ersin Erdoğan
16:25-16:45 İlaca dirençli epilepsilerde VNS (Vagus Nerve Stimulation) tedavisi – Nöroloji pratiği Nerses Bebek
16:45-17:05 VNS tedavisi cerrahi implantasyon tekniği Ersin Erdoğan
17.05-17.50 Oturum 10
Nörostimulasyon ve farklı tedavi uygulamaları
Oturum Başkanı: Nuri Süleyman Özyalçın
17.05-17.20 Başarısız bel cerrahisi ve nöromodülasyon Güngör Enver Özgencil
17.20-17.35 Periferik damar hastalıkları ve Angina Mert Akbaş
17.35-17.50 Kronik pelvik ağrıda nöromodülasyon Halil Çetingök
17.50-19.20 Oturum 11
Oturum Başkanı: Nuri Süleyman Özyalçın
17.50-18.50 Sözlü Bildiriler
17.50 – 17.57 SB-1 [Sakral Sinir Stimulasyonu]
Dirençli İşeme Bozuklukları Tedavisinde Sakral Nöromodülasyon Uygulaması: Türkiye’deki Tek Merkez En Geniş Serili Etkinlik ve Güvenlik Verilerinin Retrospektif İncelenmesi
Mehmet Umut Kütükoğlu, Türker Altuntaş, Bahadır Şahin, Rahmi Onur
17.57 – 18.04 SB-2 [Derin Beyin Stimulasyonu]
Komplike Serebral Patolojiler Sonucu Gelişen Sekonder Distoni Olgusunda Derin Beyin Stimülasyonu Tecrübesi
Ümit Akın Dere, Fatih Yakar, Serkan Civlan, Çağdaş Erdoğan
18.04 – 18.11 SB-3 [Derin Beyin Stimulasyonu]
Parkinson Hastasının Uyanık Derin Beyin Stimülasyon Cerrahisinde Deksmedetomidin ile Skalp Bloğu Uygulaması: Olgu Sunumu
Bengü Kocaman, Gülsen Keskin, Derya Özkan, Jülide Ergil
18.11 – 18.18 SB-4 [Spinal Kord Stimulasyonu]
Algoloji Pratiğinde Nöromodülasyon Tedavi Uygulamaları ve Klinik Deneyimimiz
Derya Güner, Oğuzhan Yeniay, Can Eyigör
18.18 – 18.25 SB-5 [Spinal Kord Stimulasyonu]
Kliniğimizde Spinal Kord Stimulasyonu Uygulanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Selin Güven Köse, Damla Yürük, Hüseyin Alp Alptekin, Rabia Gevher Genç Perdecioğlu, Halil Cihan Köse, Ömer Taylan Akkaya
18.25 – 18.32 SB-6 [Derin Beyin Stimulasyonu]
Bilinçlerin İnterneti
Ali Deniz Çölgeçen, Prof. Dr. Hale Sayan Özaçmak
18.32 – 18.39 SB-7 [Spinal Kord Stimulasyonu]
Buerger Hastalığı İlişkili İskemik Ağrı Tedavisinde Burst-Spinal Kord Stimülasyonu Tedavisi: Olgu Sunumu
Sinan Pektaş, Güven Gürsoy, Bakiye Uğur
18.39-18.50 Tartışma
18.50-19.20 Akılcı İlaç Oturumu Şebnem Rumeli
19.20-19.30 Kapanış
İLETİŞİM


  Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği
Rumeli Cad. No: 5/3 34371 Şişli / İSTANBUL
+90 212 240 6060
+90 212 241 6278
[email protected]
  PRIME Kongre Yönetimi ve Turizm Ltd. Şti.
Op. Cemil Topuzlu Cad. TİBAŞ Dalyan Konutları F Blok K. 4 D. 8
Fenerbahçe, Kadıköy - 34726 Istanbul
0 (216) 357 23 23
0 (216) 357 23 33
[email protected]